New -Peter Grosell's Antikvariat 
Peter Grosell's Antikvariat

Tema:
Billed
Forfatter
Titel
Pris DKK
Beskrivelse
Bog Id
Antal fundne bøger: 51 - med max. 20 bøger pr. side
Pic
1
På lager
auf Königlichen Allergnädigsten Befehl zum öffentlichen und häuslichen Gebrauche in den Gemeinen des Herzogthumes Schleswig, des Herzogthums Hollstein, der Herrschaft Pinneberg, der Stadt Altona, und der Grafschaft Ranzau gewidmet und mit Königlichem Allerhöchsten Privilegio herausgegeben. Altona: trykt på Christian 7.'s kongelige privilegium 1786. [20] + 1008 + [28] s. Indbundet med helt ciseleret guldsnit i smukt dekoreret pergament med 2 overdådige beslag af forgyldt sølv med filigrandekoration og monogrammer. Format: 17 x 12 x 5 cm. I usædvanlig god stand. Well-preserved copy of the German song and psalm book, also called 'Das Cramersche Gesangbuch' for the Danish dukedoms Schleswig, Hollstein etc., bound with gauffered edges in beautiful decorated vellum and with two magnificent lavish gilt silver clasps with filigree decoration and monograms.
164230
Pic
1
På lager
19th-20th century. Paper scroll with 3 handcoloured illustrations: angel with a sword in the right hand and a sheath in the left, heads of animals, 3 crosses. 170 x 11 cm. Written with red and black ink in Ge'ez, a semitic language that is no longer used with yellow border.
50524
Pic
1
På lager
3. udgave. Kbhvn.: Trykt og Bekostet af Andreas Hartvig Godiche 1761. (6) + 384 + (8) s. Eksemplar på skrivepapir med kobberstukket titelblad stukket af J. Haas. Indbundet i samtidigt spejlbind af helskind. Svagt plettet. Tidligere ejernavne på friblade.
155981
Pic
1
På lager
Af Konungen Gillad och Stadfåstad År 1819. Uddewalla: Sam. Vict. Bagge 1843. [6] + 374 s. + DE ÅRLIGA EVANGELIER OCH EPISTLAR med dertill hörande Collecter och Böner jemte de wanliga Kyrko- och Communion-Böner, med de Förändringar och Tillägg ur Nya Kyrko- Handboken, hwilka af Kongl. Maj:t blifwit särskilt anbefaldta. Uddewalla: Sam. Vict. Bagge 1841. 286 + [1] s. Samtidigt håndkoloreret pergament, spænder mangler.
161533
Pic
1
På lager
Stockh.: Johan Snell 1483. Photolithographic facsimile published by G.H. Klemming (General Staff Litho. Institution) 1883. With 120 woodcuts. 158 leaves + (6) pp. Limited to 75 copies only. Bound in newer full vellum in old style with title printed in gold on spine. Binding signed A.B. J.B. Meijel, Halmstad. Browning.
150267
Pic
1
På lager
and Administration of the Sacraments and other Rites and Ceremonies of the Church of England, together with the Psalter or Psalms of David Pointed as they are to be Sung or Said in Churches. London: John Sturt 1717. Richly illustr. X + XII + 166 + [2] pp. Well-preserved copy bound in fine contemporary black morocco with blind tooling, a so called Sombre Binding. Spine weakly marked of use.
166487
Pic
BANG, THOMAS:
1
På lager
Exercit ationum Literariarum Repræsentatum, curisqve Thomæ BangI. Kbhvn.: Peter Morsing 1657. Med titelkobber, stukket af H.A. Greys, titelblad trykt i rødt og sort. Med 3 træsnit i teksten. (12) + 224 s. Samt. slidt helskind. Med gamle navne, små ormehuller, de første sider med svag fugtskjold, biblioteksstempel på bagsiden af titelblad. With titlecopper, engraved by H.A. Greys, titlepage printed in red and black. With 3 textual woodcuts. Contp. worn full leather. With old names, small wormholes, the first pages with weak waterstain, library stamp on reverse of titlep.
67430
Pic
BONSTETTEN, CH. VICTOR DE [1745-1832]:
1
På lager
2 vols. Geneve: Paschoud 1807. With title-vignettes. [4] + 352 [4] + 238 + [8] pp. Clean and well-preserved copy bound in nice contemporary halfleather with coloured labels and goldprint on spines. Names on inner frontboards.
166259
Pic
BORREBYE, JACOB:G
1
På lager
Det Første Viiser Tallene i hver Materie efter Alphabetet, Det Andet viiser Tallene i vis orden efter Arithmeticam. Samlet ved Bibelens igiennem Læsning. Kbhvn.: J.N. Lossius 1733. 184 + 22 [Den anden Part] s. Let bruneret eksemplar indbundet i samtidigt slidt halvlæder. Eksemplaret har tilhørt N.F.S. Grundtvig og bærer dennes tilskrifter på fribladet og navnetræk på titelbladet.
165665
Pic
BRUUN NEERGAARD, T.C.:
1
På lager
Paris: l' Auteur, Didot, Pélicier 1813. [8] + 56 pp. Totally uncut copy in contemporary blue paperbinding. The cover a little curly on edges, internally clean and well-preserved.
166833
Pic
BUCHHOLZ, FRIEDRICH:
1
På lager
Oversat med en Forerindring af Thomas Thaarup. Kbhvn.: Brummer, trykt hos J. P. Mandra, 1813. [2] + LXII + [2 blanke] + 344 + [6: Fortegnelse over Fr. Brummers Skrifter] s. Totalt ubeskåret eksemplar trykt på blåt skrivepapir indbundet med de orig. sorte omslag med bogtrykt titeletiket i nyt elegant privat sort halvlæder med orange titelfelt. 'Baggesiana' trykt i guld på forperm. Eksemplaret har tilhørt Bent W. Dahlstrøm.
166746
Pic
CHRISTIAN III'S BIBEL -
1
På lager
Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab. Kbhvn. 1928. Titel trykt i rødt og sort. Folio. Indbundet i smukt orig. helskind af ufarvet niger med blindtrykt dekoration og spænder i 16. årh. stil. Bind med lette brugsspor.
166254
Pic
CLAUSEN, H.N.:
1
På lager
Kbhvn.: Gad 1877. [8] + 576 + [2] s. Rent og velholdt eksemplar indbundet i smukt privat halvlæder med guldtryk på ryggen.
167152
Pic
ERASMUS OF ROTTERDAM / ÉRASME:
1
På lager
Accedunt eiusdem Erasmi conflictus Thaliae et Barbariei, apologia et utilitas colloquiroum, nec non laus morias. Editio nova. Nürnberg: Felsecker 1784. + Morias Enkomion [Greek] sive declamatio in laudem stultitiae, quæ ob sermonis elegantiam, argumenti amoenitatem et exemplarium inopiam rursus in lucem publicam prodire woluit æque ac debuit. Nürnberg: Felsecker 1784. [16] + 872 + [24] 88 pp. Bound in one contemporary halfleatherbinding with coloured label and goldprint on spine. Binding a little marked of use, lower headband nicely restored.
166268
Pic
ERASMUS OF ROTTERDAM:
1
På lager
Reprint Litchfield Park: Pilgrim Walk 2010.
2nd edition, originally published Basel: Froben 1519. With woodcut initials and frames. [2] + 120 + 566 + [2] pp. Clean and well-preserved copy bound in publisher’s full leather with gilt lettering on spine.
167198
Pic
ETIOPISK MANUSKRIPT - ETHIOPIAN MANUSCRIPT.
1
På lager
Ca. 1900. 301 sider. (17x12 cm). Med 6 håndmalede illustrationer. Indbundet i traditionelt primitivt bind med træpermer. 301 pages. With 6 handcoloured illustrations. Bound in traditional primitive binding with wooden boards.
167053
Pic
EVANS-WENTZ, W.Y.:
1
På lager
2nd edition, 2nd impression. London, New York,Toronto: Geoffrey Cumberlege, Oxford Univ. Press 1951. Illustr. with few plates. L [48] + 248 pp. Well-preserved copy in publisher's cloth, with dustjacket.
166643
Pic
FREDERIK II's BIBEL 1589 -
1
På lager
Den gantske Hellige Scrifft, paa Danske, igen offuerseet oc Prentet effter Salige oc Høylofflige ihukommelse, Kong Frederichs den II. Befalning. Met Register, Alle D. Lutheri Fortaler, hans Udlegning i Brædden, oc Viti Theodori Summarier. Kiøbenhaffn: Mads Vingaard 1589. Med portræt af Frederik II stukket af Hendrick Goltzius, 3 træskårne titelblade (2 trykt i rødt og sort), samt talrige initialer og træsnit omgivet af brede træskårne rammer. (20) + 354 + 226 + 158 + (1) blade. Indbundet i helskind på træpermer med ottekantet medaljon i blindtryk på begge permer og med 5 bindforhøjninger og 2 messingspænder. Gennemgående meget velholdt eksemplar, dog med nogle gennemgående pletter her og der. Enkelte sider med randforstærkninger. Sidste tekstside med rift i nedre hjørne med ubetydeligt teksttab, der er erstatter af håndskrift. På bagsiden af ark PP 6, har Nakskovbogbinderen Marchus Plog anført, at han har restaureret biblen i 1776. De 2 sidste ark (register) er erstattet af en afskrift, formodenlig udført ved samme lejlighed. På titelbladets nedre margin er påført en tilskrift, der begynder således. Anno 1662 den 7. Januarii begyndte Jomfrue Elisabeth Bille at læse denne Bibel.... Bound in full skin on wood with 5 raised bands and 2 brass-clasps.
166245
Pic
HAAS, JONAS (Udg.):
1
På lager
(Hvilke have levet siden Reformationen og indtil værende Tider) Deres Portraiter, Stukkne i Kobber efter de paa Landemodets Sahl udi Roeskilde værende Original-Skilderier, Hvorhos er tillige føyet en kort Beskrivelse om Deres Liv og Levnet. Kbhvn.: Trykt hos L.N. Svare paa Editors Bekostning 1761. Med 15 kobberstukne portrætter. (8) + 120 s. Eksemplar på skrivepapir indbundet i samtidigt helskind rigt dekoreret med guld på ryggen. Samtidig tilskrift på friblad.
156356
Pic
HAMMERICH, MARTIN:
1
På lager
Kbhvn.: Qvist 1836. XII + [4] + 168 + [4] + [16 blanke] s. Let bruneret men ellers velholdt eksemplar indbundet i samtidigt halvlæder med rygforgyldning. Navn på friblad.
165603
© 1986 - 2018 Peter Grosell's Antikvariat

Address : Læderstræde 15 - DK- 1201 Copenhagen K - Denmark
Phone : +45 3393 4505 - +45 4015 6975
Email : info@grosell.dk
---