Peter Grosell's Antikvariat

BAGGESEN, JENS:
Billed
Forfatter
Titel
Pris DKK
Beskrivelse
Bog Id
Pic
BAGGESEN, JENS:
1
På lager
3 syvliniede vers, med underskrift. dateret Sophienholm 22. Juli 1816. Indbundet i nyere privat papirbind i gammel stil med guldtrykt titelfelt på forperm.
166054
Pic
BAGGESEN, JENS:
1
På lager
Originaludgave. Kbhvn.: Stein 1785. [22] + 196 s. Eksemplar med rødt snit indbundet i samtidigt helskind med rig forgyldt ryg. Bindet med lette brugsspor ellers velholdt eksemplar, der bl.a. har tilhørt Knud Scavenius.
166038
Pic
BAGGESEN, JENS:
1
På lager
Første Deel. (Det udkomne). Kbhvn.: Paa Fr.Brummers Forlag, trykt hos Z. Breum, 1807. Med kobberstukket titelblad og Hornemanns portræt af Baggesen, stukket af H. Lips. Kiøbenhavn 1807. LXVIII+(4)+400 s. Eksemplar på lyseblåt skrivepapir indbundet i samtidigt halvlæder med farvet skindtitelfelt. Medindbundet: Forlagsfortegnelse. Kbhvn. 1807. 14 sider.
157044
Pic
BAGGESEN, JENS:
1
På lager
Første Deel. [Det udkomne]. Kbhvn.: Paa Fr. Brummers Forlag, trykt hos Z. Breum 1807. Med kobberstukket titelblad og Hornemanns portræt af Baggesen, stukket af H. Lips. Kiøbenhavn 1807. LXVIII + [4] + 400 s. Portræt og titelblad en anelse bruneret ellers rent og velholdt eksemplar med blåt snit indbundet i samtidigt halvlæder med nyt farvet titelfelt og guldtryk på ryggen. Navn på friblad. Medindbundet med særskilt titelblad 'Fortegnelse over Friedrich Brummers Forlags-Skrifter. Kbhvn.: Brummer 1807. [12] s.
166043
Pic
BAGGESEN, JENS:
1
På lager
+ Den opstandne Sang. Et Blomst. Hendes Kongelige Høihed Kronprindsesse Caroline helliget den 28de October. Kbhvn.: Trykt i Thieles Bogtrykkerie 1815. 28 + [4] s. Helt rent og velholdt ubeskåret eksemplar på velin i samtidige blanke omslag. Indlagt i smuk nyere papiræske udført af Hove. Eksemplaret har tilhørt Bent W. Dahlstrøm.
166053
Pic
BAGGESEN, JENS:
1
På lager
2 bd. Orig. udgave. Kbhvn.: Paa Frederik Brummers Forlag, trykt hos Z. Breum 1807. Med kobberstukne titelblade. 280 + [4] + 276 s. Velholdt eksemplar indbundet i samtidigt halvlæder med farvede tome- og titelfelter samt guldstreger på ryggene. Fra Holsteinsborg bibliotek.
166946
Pic
BAGGESEN, JENS:
1
På lager
Kbhvn.: Paa Frederik Brummers Forlag, trykt hos Z. Breum 1807. Med kobberstukket titelblad af J.J. Sonne. [8] + 76 + [2] s. Særdeles rent eksemplar med grønt snit indbundet i samtidigt helskind med farvet titelfelt og guldtryk på ryg og guldbort på permer. Gammelt navn delvist fjernet fra forsatspapir.
166948
Pic
BAGGESEN, JENS:
1
På lager
Kbhvn.: Paa Frederik Brummers Forlag, trykt hos Z. Breum 1807. Med kobberstukket titelblad af J.J. Sonne. [8] + 178 + [2] + 76 s. Rent og velholdt eksemplar med blåt snit indbundet i samtidigt halvlæder med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen.
166042
Pic
BAGGESEN, JENS:
1
På lager
Amsterdam: Im Kunst- und Industrie-Comptoir 1808. Med kobberstukket portræt af forfatteren udført af Phs. Vilijn. 336 s. Totalt ubeskåret, let bruneret eksemplar på velin indbundet i samtidigt lysegrønt kartonnage med farvet papirlabel på ryggen. Indlagt i smukt nyere privat bogæske med rig forgyldt skindryg i gammel stil. Kassetten signeret Henning Jensen.
166045
Pic
BAGGESEN, JENS:
1
På lager
Amsterdam: Im Kunst- und Industrie-Comptoir 1808. Med kobberstukket portræt af forfatteren udført af Phs. Vilijn. 336 s. Rent og velholdt ubeskåret eksemplar med guldsnit foroven indbundet i smukt nyere privat halvlæder i gammel stil med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen. Bindet signeret Anker Kyster.
166046
Pic
BAGGESEN, JENS:
1
På lager
[Første Samling]. [Det udkomne]. Orig. udgave. Kbhvn.: Frederik Brummers Forlag 1807. Med kobberstukket titelblad af J. Sonne. [8] + 374 + [2 blanke] s. Velholdt eksemplar med gult snit indbundet i samtidigt halvlæder med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen. Navn på titelblad.
166044
Pic
BAGGESEN, JENS:
1
På lager
Orig. udgave. Kbhvn.: Brummer 1808. Med kobberstukket titelblad. [2] + 214 s. Enkelte blade let bruneret ellers rent og velholdt eksemplar med blåt snit indbundet i samtidigt halvlæder med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen.
166047
Pic
BAGGESEN, JENS:
1
På lager
Kbhvn.: Trykt hos Andreas Seidelin 1813. 12mo. 68 + [4] s. Titelblad gulligt ellers rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med samtidige blanke omslag i smukt nyere privat papirbind i gammel stil med skindtitel på forperm. Bindet signeret Anker Kyster.
166051
Pic
BAGGESEN, JENS:
1
På lager
Erste (- Zweiter) Theil. Neue Auflage. 2 bd. Leipzig: F.A. Brockhaus 1819. 233 + [8] 256 s. Med 6 kobberstik af Forssel, G. Opiz, V. Boettger, F. Rosmäsler og Zschoch. Eksemplar på skrivepapir indbundet i orig. olivenfarvet kartonnage med pompeiansk ramme og vignet på forsiden og en mindre vignet på bagsiden. Nogle blade let bruneret, bind mærket af alder og opbevaring.
162612
Pic
BAGGESEN, JENS:
1
På lager
Paa Rim udsat til en Ven, der har glemt Nutidens Vers, og ikke forstaaer vore Dages Prosa og i Trykken befordret for de Venner af Litteraturen, der ikke kunne læse Skrift. Med et Par enfoldige Anmærkninger af Knud Siællandsfar. Kbhvn.: Paa Brødrene Thieles Forlag 1816. Med bogtrykt samt af H. Wenzler kobberstukket titelblad. 120 s. Det kobberstukne titelblad let bruneret ellers rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med det orig. bagomslag i smukt nyere privat halvlæder i gammel stil med farvet titelfelt og guldtryk på den let falmede ryg. Bindet signeret Anker Kyster 1943 [Henrik Park].
166050
Pic
BAGGESEN, JENS:
1
På lager
Kbhvn.: Trykt paa Forfatterens eget Forlag hos J. R. Thiele 1814. Med kobberstukket titelblad af J.J. Sonne efter digterens eget forlæg. VIII + 446 + (1) s. Ubeskåret i orig. kartonnage med bogtrykt titelfelt.
156473
Pic
BAGGESEN, JENS:
1
På lager
Kbhvn.: Trykt paa Forfatterens eget Forlag hos J.R. Thiele 1814. Med kobberstukket titelblad af J.J. Sonne efter digterens eget forlæg. VIII + 446 + [2] s. Let bruneret eksemplar med grønt snit indbundet i smukt samtidigt halvlæder med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen. Navn på forsatspapir.
166049
Pic
BAGGESEN, JENS:
2
På lager
Orig. udgave. Kbhvn.: Trykt i Marts Maaned i Kiøbenhavn paa Brummers Forlag. [1808]. 32 s. Lidt brunplettet eksemplar i samtidigt orange omslag med papirlabel på foromslag.
162064
Pic
BAGGESEN, JENS:
1
På lager
Eller Reisersk Adfærd og Tale i Hundrede Aphorismer, &c. og Een, uddragne af Ædedigtet i to Deele. Haandudgave med Anmærkninger til Lettelse for Kiøbere og Læsere i disse dyre Tider som Grundtext til den for Tiden staaende Brevvexling imellem den virkelige Baggesen og den (som man endnu bestandig haaber) fingeerte Oehlenschläger. Af Brevvexlingens Forfatter. Orig. udgave. Kbhvn.: Trykt paa Forfatterens Forlag hos H.F. Popp 1818. 136 s. Totalt ubeskåret eksemplar indbundet i smukt senere halvlæder med farvede skindtitelfelter.
96625
Pic
BAGGESEN, JENS:
1
På lager
Kbhvn.: Trykt paa Forfatterens Forlag, hos H. F. Popp 1819. [8] + 144 s. Indbundet i smukt samtidigt helskind af flammet kalv med farvet titelfelt på ryggen samt rig rygforgyldning.
166052© 1986 - 2018 Peter Grosell's Antikvariat

Address : Læderstræde 15 - DK- 1201 Copenhagen K - Denmark
Phone : +45 3393 4505 - +45 4015 6975
Email : info@grosell.dk
---