Peter Grosell's Antikvariat

CHRISTIAN IIIBilled
Forfatter
Titel
Pris DKK
Beskrivelse
Bog Id
Pic
1
På lager
Christiansburg den 23 Nov. 1778. Kopenhagen [1778]. 192 + (64) pp. Bound in contemporary full leather. Binding worn, pages nice and clean, on large paper. Stamp on titlepage.
69390
Pic
ASBJØRNSEN, P. CHR. (Red.):
1
På lager
(Med Bidrag fra Jørgen Moes Reiser og Optegnelser.). Christiania: Dybwad 1871. VIII + 248 s. Rent og velholdt eksemplar indbundet i det orig. bogtrykte kartonnage med ny ryg. Indlagt i nyere smuk bogæske med skindryg- og hjørner, guldtryk på ryggen. Æsken signeret Henning Jensen.
166111
Pic
BERING, VITUS [1617-75]:
1
På lager
Odense: trykt af Christian Schröder 1698. Med stort foldet kobberstukket portræt af forfatteren stukket af Hubert Schaten med vers af Paul Vinding, 2 friser og talrige store kobberstukne figurlige initialer. Folio. [2] + [40] + 688 s. Pragteksemplar fra det Classenske Fideicommis bibliotek på Corselitze, indbundet med helt guldsnit i samtidigt helskind med rig rygforgyldning. Enkelte blade let bruneret og enkelt blad med rift i øverste margin, ellers særdeles rent og velholdt eksemplar på skrivepapir. With large folding engraved portrait of the author and verses by Paul Vinding, and numerous engraved intials. Except from minor weak browning an unusually clean and well-preserved copy on strong paper from the Corselitze Estate.
165736
Pic
CHRISTIAN II - SVANING, HANS:
1
På lager
Frankfurt a/M: Will. Serlini og Ioh. W. Ammoni 1658. Med kobberstukket titelblad visende Christian II. og Gustav Wasa i duel samt et kuriøst kort over Skandinavien med landfast forbindelse mellem Danmark og Sverige. 12mo. [6] + 504 + [4 blanke] s. Rent og velholdt eksemplar indbundet i samtidigt helpergament med håndskreven titel på ryggen. Med forskellige ejernavne på inderside af permerne.
165702
Pic
CHRISTIAN III - KRAG, NIELS og STEPHAN STEPHANIUS:
1
På lager
Oversat af Latinen forøget med adskillige Anmærkninger og Tillæg, samt Herr Kammerherre Suhms og Hr. Etatz-Raad Grams Fortaler. 2 vols. + supplement. (Vol. 2: Recesser, Forordninger og aabne Breve, samt andre Hans Historie vedkommende Documenter, tillige med en Fortegnelse over Hans Mynter &c. Supplement: Forordninger og aabne Breve, samt andre hans Regiering og Danmarks daværende Statsforfatning oplysende Documenter). Kbhvn.: Godiche 1776-79. Med kobberstukket portræt af kongen, 1 planche, 4 genealogiske tavler samt kobberstukne vignetter. (20) + 180 + 768 (12) + 650 (8) + 268 s. Usædvanligt rent eksemplar med ciseleret snit indbundet i smukke nyere spejlbind i gammel stil med farvede skindtitelfelter og rigt dek. med guld på ryggen. With copperengraved portrait, 1 engraved plate, 4 genealogical plates and several engraved vignettes. Well-preserved and extraordinary clean copy with gauffered edges bound in full panelled leatherbindings with coloured labels and richly gilt on spines.
164851
Pic
CHRISTIAN III'S BIBEL -
1
På lager
Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab. Kbhvn. 1928. Titel trykt i rødt og sort. Folio. Indbundet i smukt orig. helskind af ufarvet niger med blindtrykt dekoration og spænder i 16. årh. stil. Bind med lette brugsspor.
166254
Pic
CHRISTIAN V'S DANSKE LOV - LETH, CHRISTIAN:
1
På lager
Kbhvn.: paa Autors egen Bekostning 1735. [VIII + 562] s. Indbundet i samtidigt helskind med guldtryk på ryggen. Med svag gennemgående fugtskjold. Med navn på titelblad samt enkelte samtidige håndskrevne noter.
164901
Pic
FREDERIK II - ENS, KASPAR:
1
På lager
inclitæ memoriæ, rerum potiente, terra mariq gestarum Historia: Bella Ditmarsicum & Svecicum maximè memorabilea complectens cum breui recensione eorum etiam quæ in vitam & mortem prædicti regis inciderunt. Insertæ sunt tabellæ aliquammultæ in æs incisæ, quæ singula historiæ capita ad viuum exprimunt & ob oculos ponunt. Accesserunt appendicis loco eiusdem argumenti Epigrammata Joannis Lautertbachii, & alia aliorum elogia. 2 parts in 1 vol. [Volume II: De rebus gestis serenissimi principis ac d. d. Friderici Secundi, regis Daniæ, &c. piæ ac felicis memoriæ, epigrammata, scripta ad Christianum IV. Daniæ et Noruuegiæ regem, ducem Slesvicensem & Holsatiæ, &c. a Ioanne Lauterbachio, intertexta sunt alibi aliorum eiusdem argumenti poëmatia, quorum nomina sequuntur: Ianus Dovsa .... [et al.]. Frankfurt: Peter Fischer, Johann Wechel 1593 - 92. With engraved portrait of Christian IV (as a young man), Frederik II, and of Johan, Henrik (2), Paul, and Daniel Rantzau, 3 engraved coat-of-arms and 2 woodcuts + 15 engraved double-page plates showing battle-scenes from Holstein and Sweden, the coronation ceremonies of King Frederik II, map of the Baltic Sea with Stockholm in North, Gotland, the Northern parts of Germany with Danzig, Scania and the Eastern part of Zealand, peace negotiations in Stettin, Collatio rerum feudalium in Odense, Funen 1580 and the funeral procession of King Frederik 1588, etc. 4to. [12] + 166 78 p. Bound in old overlapping liturgical vellum manuscript leaf. Large copy, many leaves uncut.
165719
Pic
FREDERIK II / CHRISTIAN III:
1
På lager
Prentet i Kiøbenhaffn / aff Andrea Gutterwitz. Oc findis til kiøbs hoss Baltzer Kaus/ Bogefører sammesteds. Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. 1577. Med Danmarks våben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [32] s. + Stormectigste/ Høyborne Førstis oc Herris/ Her Christians den tredie/ Danmarckis/ Norgis/ Wendis oc Gottis Konges etc. Recess/ Offuerseet oc met ny Artickle forbedrit/ Paa Koldinghuss/ Aar etc. M.D.LVIII. Prentet i Kiøbenhaffn / aff Andrea Gutterwitz. Oc findis til kiøbs hoss Baltzer Kaus/ Bogefører sammesteds. Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. 1577. Oc findis til kiøbs hoss Baltzer Kaus/ Bogefører sammesteds. Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. Med Danmarks våben i træsnit på bagsiden af titelbladet. Titelblad i rødt og sort. [78] s. [uden det sidste blanke blad]. Med håndskrevne noter i gammel hånd i marginer. + Konning Frederich den Andens Handfæstning/ udgiffuen Aar effter Guds byrd/ M.D. Lix. der hans Kong: Ma. bleff Kronet. Prentet i Kiøbenhaffn/ aff Andreas Gutterwitz. Oc findis til kiøbs hoss Baltzer Kaus/ Bogefører sammesteds. Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. 1577. Med Danmarks våben i træsnit på titelbladets bagside. [32] s. Titelblad restaureret i nederste ydre hjørne uden teksttab. + Gaards Retthen/ Huorledis holdis skal paa Kronens Slotte oc Gaarde/ offuer alt Danmarckis oc Norgis Riiger/ Sammeledis i Kiøbstederne/ huor Kong: Mtt: eller hans Kong: Mtts: Marskalck met hans Kong: Mtts: Folck oc Hoff-finder liggendis ere/ Desligeste paa Adelens Gaarde eller andensteds/ huor de selff eller deris Befalnings Mend oc Fogeder met deris Folck forsamlet ere. Prentet i Kiøbenhaffn/ aff Andreas Gutterwitz. Oc findis til kiøbs hoss Baltzer Kaus/ Bogefører sammesteds. Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. 1577. Med Danmarks våben i træsnit på titelbladets bagside. [28] s. + Den Danske Søræt/ Som Stormectigste Høyborne Første oc Herre/ Her Frederich den Anden/ Danmarckis/ Norgis/ Wendis/ oc Gottis Konning, etc. Lod udgaa/ Aar effter Guds byrd. M.D. Lxi. Den menige Søfarende Mand til beste. Huor effter huer Skipper/ Skibsfolck/ oc andre som bruge deris handel til Søes/ skulle skicke dennem inden Skibs borde oc vden. Vdi huilcken oc findis/ Huorledis her effter skal holdis om Vrag. Prentet i Kiøbenhaffn aff Andreas Gutterwitz. 1577. Oc findis til kiøbs hoss Baltzer Kaus/ Bogefører sammesteds. Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. Med Danmarks våben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [60] s. + En ny Skick oc Ordning/ Huorledis her effter holdis skal iblant Adelen/ om Morgengaffue/ Som bleff giort oc besluttet udi Anderskov/ den 18. Octobris, Anno 1577. Prentet i Kiøbenhaffn/ Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. [Andreas Gutterwitz 1577]. Med Danmarks våben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [6] s. I alt 6 lovsamlinger indbundet i ét sent 1600-tals helskindsbind med rig rygforgyldning og superexlibris trykt i guld på forpermen. Nogle blade med svag fugtskjold og brunpletter. Forrest indsat blankt blad med håndskreven indholdsfortegnelse, bagest indsat 7 blanke blade, alle 8 formentlig fra tiden, da bogen blev indbundet.
166846
Pic
GEUSS, JOACHIM MICHAEL:
1
På lager
Samlet og udgivet af hans efterladte Manuskripter ved Johannes Christian Linderup. Kbhvn.: Schultz 1794. Med kobberstukket frontispice. VIII + 183 s. + BRIGGISKE LOGARITHMER til alle heele Tal fra 1 til 10000, med Logarithmernes Forskiel og de dertil svarende Proportional-Deele, samt til Sinusse og Tangenter fra Minut til Minut med Logarithmernes Forskiel, hvis 1/100 svarer til 1 Sekunde. Kbhvn. 1784. Med 5 udfoldelige kobberplancher. [94] s. Indbundet i ét samtidigt helskindsbind med farvet titelfelt og rig gulddekoration på ryggen. Navn på første binds titelblad. Sidste blad revet.
164927
Pic
GYLDENLØVE, CHRISTIAN - MASIUS, HECT. GOTTFR:
1
På lager
Rittern, etc. Dero Königl. Majest: zu Dennemarck, Norwegen, etc. Feldmarschalk-Lieutenants Und Ober-Kammer-Herrn, etc. Leichbegängnis, Bey hoher Versamlung, auch Königlicher Allergnädigster Gegenwart, Anno 1703. den 6. Sept. gehalten worden. Copenhagen: Gedruckt bey Joachim Schmitgen 1709. With 7 large folding engravings, one fullpage engraving and 4 engr. vignettes. Folio. [20] + 112 + [36] pp. + TRELLUND, JOH. Immortali Memoriæ ... Dn: Christiani Guldenlovii. Havniæ [Copenhagen]: Schmitgen 1707. With 2 copperengraved vignettes. 36 + [28] pp. Bound in one new full vellumbinding with title and year drawn in red and black on spine and with the coat-of-arm of Gyldenløve drawn in black pen on frontboard. The large plates nicely restored on the back and one leaf nicely restored in lower margin, otherwise a very clean and well-preserved copy.
165706
Pic
HUITFELDT, ARILD:
1
På lager
2 bd. Prentet i Kiøbenhaffn hos Jørgen Lamprecht, paa Joachim Moltkes bekostning 1652-55. Med portræt af Arild Huitfeld stukket i kobber af A. Haelweg, titelblad stukket i kobber af H.A. Greÿs, med 2 store foldede blade med kobberstukne kongeportrætter af de danske konger fra Kong Dan til Christian V, med 2 dobbeltsidet fortegnelser over de christne konger, samt 2 plancher: Genealogia Comitum Holsatiæ og Genealogia Ducum Slesvicensium. [12] + [6] + 841 + [6] + 114 + [55] [9] + 842-1555 + [328] s. Pragteksemplar med helt guldsnit indbundet i smukt samtidigt spejlbind. Med nye bindebånd. Enkelt blad pænt repareret i nederste hjørne, enkelte blade med svag skjold. With engraved portrait of the author by A. Haelweg, titlepage engraved by H.A. Greÿs, with 2 large folded leaves with portraits of the Danish Kings, all copperengraved, together with 2 double-paged lists of the Christian kings, and 2 folded plates. De luxe copy bound in nice contemporary full panelled leather. spine richly gilt, all edges gilt. New ties.
164848
Pic
KIERKEGAARD, SØREN:
1
På lager
Udgivet af S. Kierkegaard. Original udgave. Kbhvn.: Reitzel 1850. [4] + 278 s. Pænt rent og velholdt eksemplar indbundet med originalt helt guldsnit i nyt sort glanspapirbind i gammel stil udført af Rigmor Birkedal Kragh. Navn på titelblad. Friblad bruneret og med 2 pletter. Rebound in elegant full black glazed paper with the original gilding of all edges extant, done by Rigmor Birkedal Kragh. Nice clean and well-preserved copy printed on vellum paper. Name on title-page. Free end paper browned and with two spots.
163213
Pic
LINNÉ, CARL:
1
På lager
Stockholm: Lars Salvius 1751. Med kobberstukket foldet kort over Skåne og 6 foldede kobberplancher samt træskårne illustrationer i teksten. Titelblad trykt i rødt og sort. [10] + XIV + 434 + [34] s. Lidt senere halvlæder med farvet skindtitelfelt. Gl. navn på friblad. Lidt løs i falsen. With folded copperengraved map showing Skåne, 6 folded copperplates and textual woodcuts. Titlepage printed in red and black. A little later halfleather with coloured label. Old name on flyleaf. Hinges weak.
166260
Pic
LINNÉ, CARL:
1
På lager
Stockholm: Lars Salvius 1751. Med kobberstukket kort over Skåne og 6 foldede kobberplancher samt træskårne illustrationer i teksten. Titelblad trykt i rødt og sort. [10] + XIV + 434 + [34] s. Enkelte blade let skjoldet ellers velholdt eksemplar indbundet i samtidigt halvlæder med farvet titelfelt og guldstreger på ryggen. Bindet med lette brugsspor. Eksemplaret har tilhørt Thore Virgin.
165617
Pic
RÖMER, LUDVIG FERDINAND:
1
På lager
Kbhvn.: Lillies Enke 1760. Med kobberstukket portræt af forfatteren, foldet kobberstukket kort over Guineakysten samt 3 foldede kobbere visende fortet Christiansborg fra sø- og landsiden samt fortet Fredensborg. [30] + 348 + [2] s. Let bruneret eksemplar med rødt snit indbundet i samtidigt helskind med farvet titelfelt og rig rygdekoration i guld. Enkelte blade med svagt skjold i øverste margin.
165697
Pic
SAXO GRAMMATICUS:
1
På lager
Stephanus Iohannis Stephanius Summo Studio recognovit, Notisque uberioribus illustravit. Sorø: Joachim Moltke 1644. + S.J. Stephanii: Notæ Vberiores in Historiam Danicam Saxonis Grammatici. Una cum Prolegomenis ad easdem notas. Soræ: Henrici Crusii 1645. To dele i ét bd. Med kobberstukket titelblad visende bl.a Christian IV og forfatteren. I Stephanius' kommentarbind træsnit i teksten af runestene, prospekter m.m. 4to. [8] + 384 + [22] + [2 blanke] + 60 + 252 + [22] s. Pænt eksemplar med enkelte understregninger og samtidige noter indbundet i samtidigt helpergament med skindtitelfelt på ryggen. Enkelte blade smukt restaureret i nederste margin, og enkelte blade med svag fugtskjold i nedre og indre margin, enkelt blad med rift, ellers rent og meget velholdt eksemplar. Two parts in one vol. Engraved titlepage showing Christian IV and the author et al. Stephanius' commentary volume contains textual woodcuts of runes, prospects etc. Except from a couple of nice restorations in lower margin and a few leaves weakly underlined and waterstained in lower and inner margin a nice and well-preserved copy bound in contemporary full vellum with leatherlabel on spine.
164696
Pic
SJÆLLANDSKE LOV - JYSKE LOV mm.
1
På lager
Kbhvn.: Matz Wiingaardt.1576. Med stort træsnit på titelbladet af Kong Valdemar med rigsvåbenet, et mindre træsnit på blad e6, samt træsnit visende Gotfred af Ghemens bogtrykkermærke på sidste blad. 111 blade med mange små og store initialer. + JYSKE LOV - Den Rette Judske Lowbog/ Nu nylige offuerseet/ Corrigerit oc Dansken forbedrit/ Aar M.D. LXXXX. Prentet i den Kongelige Stad Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaardt/ 1590. Titelbladet trykt i rødt og sort med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden. 96 blade. Gammelt navn på titelbladet. + Stormectigste/ Høybaarne Førstis oc Herris/ Her Christian den Tredie/ Danmarckis/ Norgis/ Wendis oc Gottis Konges Recess: Offuerseet/ oc met ny Artickle forbedrit/ Paa Koldinghuss/ Aar MD LVIII. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. 1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Titelblad trykt i rødt og sort med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden. [40] blade. Med gamle håndskrevne noter i margin. + Konning Frederichs den Andens/ Recess/ Udgiffuen udi Kallundborg/ Aar effer Guds Byrd/ M.D. LXXVI. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. 1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [16] blade. + Konning Frederich den Andens Handfestning/ udgiffuen/ Aar effter Guds byrd/ M.D. Lix. der hans Kong: Ma. bleff Kronet. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. Anno Domini,1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [16] blade. + Gaards Rætten/ Huorledis holdis skal paa Kronens Slotte oc Gaarde/ offuer alt Danmarckis oc Norgis Riiger/ Sammeledis i Kiøbstederne/ huor Kong: Matts: eller hans Kong: Matt: Marskalck met hans Kong: Matts: Folck oc Hoff-finder liggendis ere. Disligeste paa Adelens Gaarde eller andensteds/ huor de selff eller deris Befalnings Mend oc Fogeder met deris Folck forsamlet ere. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. 1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [14] blade. + Forordning oc Skick/ Huorledis her effter holdis skal/ met Betler oc Staadere/ offuer alt Danmarckis Rige: Udgiffuit Aar 1588. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. 1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden af titelbladet samt på sidste blad. [10] blade. + Kongelige Majestatz Obne Breff/ Lydendis om Hues Almindelige Mandater oc Forordning/ Hans Maiestat paabiuder/ oc dog icke effterkommis som det sig bør. Datum Kiøbenhaffn/ den 19. Iunij, Aar 1582. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. 1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [42] blade. + DEN Danske Søræt/ Som Stormectigste Høyborne Første oc Herre/ Her Frederich den Anden/ Danmarckis/ Norgis/ Wendis/ oc Gottis Konning, etc. Lod udgaa/ Aar effter Guds byrd. M.D. Lxi. Den menige Søfarende Mand til beste. Huor effter huer Skipper/ Skibsfolck/ Oc andre som bruge deris Handel til Søes/ skulle skicke dennem inden Skibs borde oc wden. Vdi huilcken oc findis/ Huorledis her effter skal holdis om Vrag. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. 1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [30] blade. + Register til alle 8 bind. 18 blade. Pænt eksemplar med rødt snit indbundet i ét lidt senere helpergamentbind med skindtitelfelt på ryggen. Med navne på forreste friblad samt håndskreven indholdsfortegnelse bagest. Enkelte blade med svage understregninger. Med paginering i hånden side 1-801 [de sidste 4 blade blanke].
166847
Pic
SVAVE, PEDER - SANDVIG, B.C.:
1
På lager
Efter et gammelt Haandskrift med Anmærkninger og Tillæg. Kbhvn.: A.H. Godiche 1777. [8] + 80 s. Eksemplar på skrivepapir indbundet i samtidigt halvlæder dekoreret med guld på ryggen. Med gamle navne, navn overstreget.
156073
Pic
WORM, OLE:
1
På lager
E ipsis antiquitatum tenebris et in Dania ac Norvegia extantibus ruderibus eruti. Hafniæ [Kbhvn.]: Joach. Moltke 1643. Med kobberstukket titelblad af Simon de Pas og rigt illustr. med træsnit visende runestene i Danmark, Skåne, Halland, Blekinge og Norge, + et stort foldet træsnit visende en detaljerig gengivelse af det ældste guldhorn, fundet 1639. 4to. [24] + 526 + [18] s. + Regum Daniæ Series duplex et Limitum inter Daniam & Sveciam Descriptio. Ex vetustissimo Legum Scanicarum Literis Runicis in membrana exarato Codice eruta et notis illustrata. Havniæ: Trykt af Melchior Martzan på bekostning af Joachim Moltke 1642. 4to. [12] + 36 s. Paralleltekst i runeskrift og latin trykt i rødt og sort. Rent og velholdt eksemplar på skrivepapir og med bred margin indbundet i ét samtidigt helskindsbind med ny ryg i gammel stil. På for- og bagperm C.H. Helwerskovs super-exlibris.
165704


© 1986 - 2018 Peter Grosell's Antikvariat

Address : Læderstræde 15 - DK- 1201 Copenhagen K - Denmark
Phone : +45 3393 4505 - +45 4015 6975
Email : info@grosell.dk
---