Peter Grosell's Antikvariat

FREDERIK II
Billed
Forfatter
Titel
Pris DKK
Beskrivelse
Bog Id
Pic
BAGGESEN, JENS:
1
På lager
Kbhvn.: Paa Frederik Brummers Forlag, trykt hos Z. Breum 1807. Med kobberstukket titelblad af J.J. Sonne. [8] + 76 + [2] s. Særdeles rent eksemplar med grønt snit indbundet i samtidigt helskind med farvet titelfelt og guldtryk på ryg og guldbort på permer. Gammelt navn delvist fjernet fra forsatspapir.
166948
Pic
BAGGESEN, JENS:
1
På lager
Kbhvn.: Paa Frederik Brummers Forlag, trykt hos Z. Breum 1807. Med kobberstukket titelblad af J.J. Sonne. [8] + 178 + [2] + 76 s. Rent og velholdt eksemplar med blåt snit indbundet i samtidigt halvlæder med farvet titelfelt og guldtryk på ryggen.
166042
Pic
FELDBORG, A. ANDERSEN:
1
På lager
3 parts. Edinburgh: Oliver and Boyd, and Lizars 1824. With engraved frontispiece and 23 engraved plates after H.G.F. Holm (Fattig-Holm), C.W. Ecksersberg and J.C. Dahl (among others), showing pictures from Helsingør, Frederiksborg, Søllerød, Sorgenfri, Frederiksdal, Gentofte, Herlufsholm and more. [8] + VI + [2] + 36 + 86 116 64 + 74 + [4] pp. Large paper-copy, clean and well-preserved, bound in one nice contemporary full green moroccobinding richly gilt on spine, with gold- and blindtooled decorations on spine, inner ornamental border, goldlines on edges and all edges gilt. Corners and headbands weakly bumped.
166310
Pic
FREDERIK II - ENS, KASPAR:
1
På lager
inclitæ memoriæ, rerum potiente, terra mariq gestarum Historia: Bella Ditmarsicum & Svecicum maximè memorabilea complectens cum breui recensione eorum etiam quæ in vitam & mortem prædicti regis inciderunt. Insertæ sunt tabellæ aliquammultæ in æs incisæ, quæ singula historiæ capita ad viuum exprimunt & ob oculos ponunt. Accesserunt appendicis loco eiusdem argumenti Epigrammata Joannis Lautertbachii, & alia aliorum elogia. 2 parts in 1 vol. [Volume II: De rebus gestis serenissimi principis ac d. d. Friderici Secundi, regis Daniæ, &c. piæ ac felicis memoriæ, epigrammata, scripta ad Christianum IV. Daniæ et Noruuegiæ regem, ducem Slesvicensem & Holsatiæ, &c. a Ioanne Lauterbachio, intertexta sunt alibi aliorum eiusdem argumenti poëmatia, quorum nomina sequuntur: Ianus Dovsa .... [et al.]. Frankfurt: Peter Fischer, Johann Wechel 1593 - 92. With engraved portrait of Christian IV (as a young man), Frederik II, and of Johan, Henrik (2), Paul, and Daniel Rantzau, 3 engraved coat-of-arms and 2 woodcuts + 15 engraved double-page plates showing battle-scenes from Holstein and Sweden, the coronation ceremonies of King Frederik II, map of the Baltic Sea with Stockholm in North, Gotland, the Northern parts of Germany with Danzig, Scania and the Eastern part of Zealand, peace negotiations in Stettin, Collatio rerum feudalium in Odense, Funen 1580 and the funeral procession of King Frederik 1588, etc. 4to. [12] + 166 78 p. Bound in old overlapping liturgical vellum manuscript leaf. Large copy, many leaves uncut.
165719
Pic
FREDERIK II / CHRISTIAN III:
1
På lager
Prentet i Kiøbenhaffn / aff Andrea Gutterwitz. Oc findis til kiøbs hoss Baltzer Kaus/ Bogefører sammesteds. Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. 1577. Med Danmarks våben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [32] s. + Stormectigste/ Høyborne Førstis oc Herris/ Her Christians den tredie/ Danmarckis/ Norgis/ Wendis oc Gottis Konges etc. Recess/ Offuerseet oc met ny Artickle forbedrit/ Paa Koldinghuss/ Aar etc. M.D.LVIII. Prentet i Kiøbenhaffn / aff Andrea Gutterwitz. Oc findis til kiøbs hoss Baltzer Kaus/ Bogefører sammesteds. Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. 1577. Oc findis til kiøbs hoss Baltzer Kaus/ Bogefører sammesteds. Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. Med Danmarks våben i træsnit på bagsiden af titelbladet. Titelblad i rødt og sort. [78] s. [uden det sidste blanke blad]. Med håndskrevne noter i gammel hånd i marginer. + Konning Frederich den Andens Handfæstning/ udgiffuen Aar effter Guds byrd/ M.D. Lix. der hans Kong: Ma. bleff Kronet. Prentet i Kiøbenhaffn/ aff Andreas Gutterwitz. Oc findis til kiøbs hoss Baltzer Kaus/ Bogefører sammesteds. Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. 1577. Med Danmarks våben i træsnit på titelbladets bagside. [32] s. Titelblad restaureret i nederste ydre hjørne uden teksttab. + Gaards Retthen/ Huorledis holdis skal paa Kronens Slotte oc Gaarde/ offuer alt Danmarckis oc Norgis Riiger/ Sammeledis i Kiøbstederne/ huor Kong: Mtt: eller hans Kong: Mtts: Marskalck met hans Kong: Mtts: Folck oc Hoff-finder liggendis ere/ Desligeste paa Adelens Gaarde eller andensteds/ huor de selff eller deris Befalnings Mend oc Fogeder met deris Folck forsamlet ere. Prentet i Kiøbenhaffn/ aff Andreas Gutterwitz. Oc findis til kiøbs hoss Baltzer Kaus/ Bogefører sammesteds. Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. 1577. Med Danmarks våben i træsnit på titelbladets bagside. [28] s. + Den Danske Søræt/ Som Stormectigste Høyborne Første oc Herre/ Her Frederich den Anden/ Danmarckis/ Norgis/ Wendis/ oc Gottis Konning, etc. Lod udgaa/ Aar effter Guds byrd. M.D. Lxi. Den menige Søfarende Mand til beste. Huor effter huer Skipper/ Skibsfolck/ oc andre som bruge deris handel til Søes/ skulle skicke dennem inden Skibs borde oc vden. Vdi huilcken oc findis/ Huorledis her effter skal holdis om Vrag. Prentet i Kiøbenhaffn aff Andreas Gutterwitz. 1577. Oc findis til kiøbs hoss Baltzer Kaus/ Bogefører sammesteds. Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. Med Danmarks våben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [60] s. + En ny Skick oc Ordning/ Huorledis her effter holdis skal iblant Adelen/ om Morgengaffue/ Som bleff giort oc besluttet udi Anderskov/ den 18. Octobris, Anno 1577. Prentet i Kiøbenhaffn/ Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. [Andreas Gutterwitz 1577]. Med Danmarks våben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [6] s. I alt 6 lovsamlinger indbundet i ét sent 1600-tals helskindsbind med rig rygforgyldning og superexlibris trykt i guld på forpermen. Nogle blade med svag fugtskjold og brunpletter. Forrest indsat blankt blad med håndskreven indholdsfortegnelse, bagest indsat 7 blanke blade, alle 8 formentlig fra tiden, da bogen blev indbundet.
166846
Pic
FREDERIK II's BIBEL 1589 -
1
På lager
Den gantske Hellige Scrifft, paa Danske, igen offuerseet oc Prentet effter Salige oc Høylofflige ihukommelse, Kong Frederichs den II. Befalning. Met Register, Alle D. Lutheri Fortaler, hans Udlegning i Brædden, oc Viti Theodori Summarier. Kiøbenhaffn: Mads Vingaard 1589. Med portræt af Frederik II stukket af Hendrick Goltzius, 3 træskårne titelblade (2 trykt i rødt og sort), samt talrige initialer og træsnit omgivet af brede træskårne rammer. (20) + 354 + 226 + 158 + (1) blade. Indbundet i helskind på træpermer med ottekantet medaljon i blindtryk på begge permer og med 5 bindforhøjninger og 2 messingspænder. Gennemgående meget velholdt eksemplar, dog med nogle gennemgående pletter her og der. Enkelte sider med randforstærkninger. Sidste tekstside med rift i nedre hjørne med ubetydeligt teksttab, der er erstatter af håndskrift. På bagsiden af ark PP 6, har Nakskovbogbinderen Marchus Plog anført, at han har restaureret biblen i 1776. De 2 sidste ark (register) er erstattet af en afskrift, formodenlig udført ved samme lejlighed. På titelbladets nedre margin er påført en tilskrift, der begynder således. Anno 1662 den 7. Januarii begyndte Jomfrue Elisabeth Bille at læse denne Bibel.... Bound in full skin on wood with 5 raised bands and 2 brass-clasps.
166245
Pic
FREDERIK IV - BUSSÆUS, ANDREAS:
1
På lager
fordum Konge til Danmark og Norge etc. Høylovligst Ihukommelse, fornemste høypriselige Levnets og Regierings Begivenheder og tilfælde fra 11. Oct. 1671 indtil 12. Oct. 1730. Hosføyet en Beskrivelse over de historiske Medailler, som ere slagne ved adskillige Leyligheder... Og formeret saavel med et Tillæg af Medailler som med en Beskrivelse over høystbemeldte Konges Mynter. Kbhvn.: Godiches Efterleverske 1770. Med foldet kobberstukket portræt af kongen. [8] + 396 s. Med håndskrevne nummer-henvisninger med blyant og kuglepen i sidste halvdel, ellers rent og velholdt eksemplar indbundet i samtidigt halvlæder med farvet titelfelt, som mangler nederste venstre hjørne, og rig forgyldt ryg.
165660
Pic
FREDERIK VII -
1
På lager
Håndkoloreret litografi, tegnet af F. Dardel, litograferet af Bayol. Stockh. 1862. 29,8 x 23,6 cm. I passepartout.
96027
Pic
FREDERIK VII - THORSØE, ALEX:
1
På lager
2 bd. Kbhvn.: Gyldendalske 1884-89. Med kongens portræt. VI + [2] + 760 [12] + 1100 + [2] s. Nogle blade let brunplettede ellers velholdt eksemplar indbundet i smukt samtidigt halvlæder med guldtryk på ryggene.
166991
Pic
FREDERIK VII:
1
På lager
Kbhvn.: Thiele 1862. Illustr. 16 s. Rent og velholdt eksemplar indbundet i samtidigt halvlæder med skindtitelfelt på forperm.
166747
Pic
FRIIS, ACHTON:
1
På lager
Copenhagen 1909. With textual photographs and colourplates. VI + 670 pp. Bound in nice halfleather with golddecorations on spine. Name on titlepage. Vedlagt originalmanuskriptet til Mylius-Erichsens første report til Komiteen for 'Danmarksekspeditionen', som omhandler rejsen fra København 24. juni 1906 til ankomsten i Frederikshavn 26. juni. Reporten er gengivet i sin fulde længde i bogen.
161310
Pic
GRAAH, PEDER HERSLEB:
1
På lager
Kbhvn.: Nicolaus Møller [1783]. 58 sider. Skrivepapirseksemplar indbundet i helt udekoreret kalveskindsbind med guldtrykt ryg.
156114
Pic
HOLBERG, LUDVIG:
1
På lager
Deelt udi 3 Tomer. Kbhvn.: Trykt udi Hans Kongl. Majests. og Universitets Bogtrykkerie, af Johan Jørgen Høpffner, 1732-35. Indsat ungdomsportræt stukket af Chr. Fritzsch i Hamburg 1731 efter et forsvundet portræt malet omkring 1719, portrættet er større end bogformatet, og derfor foldet. [8] + 856 922 [18] + 702 + 117 s. Eksemplar med ciseleret snit indbundet i samtidigt helskind med rig rygforgyldning. Forpermen på bind 2 knækket, hvilket dog ikke ses, kun mærkes, ellers meget velholdt.
165789
Pic
HUITFELDT, ARILD:
1
På lager
2 bd. Prentet i Kiøbenhaffn hos Jørgen Lamprecht, paa Joachim Moltkes bekostning 1652-55. Med portræt af Arild Huitfeld stukket i kobber af A. Haelweg, titelblad stukket i kobber af H.A. Greÿs, med 2 store foldede blade med kobberstukne kongeportrætter af de danske konger fra Kong Dan til Christian V, med 2 dobbeltsidet fortegnelser over de christne konger, samt 2 plancher: Genealogia Comitum Holsatiæ og Genealogia Ducum Slesvicensium. [12] + [6] + 841 + [6] + 114 + [55] [9] + 842-1555 + [328] s. Pragteksemplar med helt guldsnit indbundet i smukt samtidigt spejlbind. Med nye bindebånd. Enkelt blad pænt repareret i nederste hjørne, enkelte blade med svag skjold. With engraved portrait of the author by A. Haelweg, titlepage engraved by H.A. Greÿs, with 2 large folded leaves with portraits of the Danish Kings, all copperengraved, together with 2 double-paged lists of the Christian kings, and 2 folded plates. De luxe copy bound in nice contemporary full panelled leather. spine richly gilt, all edges gilt. New ties.
164848
Pic
MALLET, PAUL HENRI:
1
På lager
Copenhagen: Lillie 1755. Med kobberstukket titelvignet, stort udfoldeligt kobberstukket portræt af Frederik IV efter Pilo, stukket af Preisler samt foldet håndkoloreret kobberstukket kort over Danmark af O.H. de Lode. Titelblad trykt i rødt og sort. [6] + [14] + 256 + [1] s. Velholdt eksemplar indbundet i samtidigt helskind med farvet titellabel og guldtryk på ryggen. Bindet med lette brugsspor, kortet forstærket med papir i kanten, 2 sider repareret i øvre, inderste margin ca. 1x3 cm. With copperengraved title-vignette, large fold engraved portrait of King Frederic IV, after Pilo and engraved by Preisler, and a large folded handcoloured map showing Denmark and the Baltic, by O.H. de Lode. Title-page printed in red and black. Clean and well-preserved copy bound in contemporary full marbled leather with coloured label and richly gilt on spine. Binding weakly marked of age edges strengthened on the map 2 pages restored in inner upper margin c. 1x3 cm.
164906
Pic
MÜLLER, OTTO FRIDERICUS:
1
På lager
sive methodica descriptio plantarum in agro Fridrichsdalensi simulque per Regnum Daniæ crescentium cum Characteribus genericis & specificis Nominibus trivialibus, vernaculis, pharmaceuticis Locis Natalibus specialissimis Iconibus optimis allegatis, ac Speciebus pluribus in Dania nuper detectis. Artentorati 1767. Med 2 udfoldelige kobberplancher. XVIII + 238 + [2] s. Let bruneret i margin ellers rent velholdt eksemplar indbundet i samtidigt halvlæder med farvet titelfelt og guldstreger på ryggen. Med ejerstempler på inderside af forperm og forsatspapir. Weakly browning in margin otherwise clean and well-preserved copy bound in contemporary halfleather with coloured label and goldlines on spine. Initials and owner-stamp on inner frontboard and free endpaper.
165667
Pic
NATHANSON, M.L.:
1
På lager
2. omarbeidede udg. Kbhvn.: Reitzel 1844. XX + 1062 + VIII s. Rent og velholdt eksemplar på skrivepapir indbundet med helt guldsnit i rødt helskindsbind med rokokodekorationer på ryg og permer.
166987
Pic
PREISLER, JOACH. DANIEL:
1
På lager
2 bd. Kbhvn.: Morthorst og Holm 1789. XVI + 304 VI + 358 + [2] s. Velholdt eksemplar med rødt snit indbundet i samtidigt helskind med farvede titelfelter og rig rygforgyldning.
167132
Pic
SJÆLLANDSKE LOV - JYSKE LOV mm.
1
På lager
Kbhvn.: Matz Wiingaardt.1576. Med stort træsnit på titelbladet af Kong Valdemar med rigsvåbenet, et mindre træsnit på blad e6, samt træsnit visende Gotfred af Ghemens bogtrykkermærke på sidste blad. 111 blade med mange små og store initialer. + JYSKE LOV - Den Rette Judske Lowbog/ Nu nylige offuerseet/ Corrigerit oc Dansken forbedrit/ Aar M.D. LXXXX. Prentet i den Kongelige Stad Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaardt/ 1590. Titelbladet trykt i rødt og sort med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden. 96 blade. Gammelt navn på titelbladet. + Stormectigste/ Høybaarne Førstis oc Herris/ Her Christian den Tredie/ Danmarckis/ Norgis/ Wendis oc Gottis Konges Recess: Offuerseet/ oc met ny Artickle forbedrit/ Paa Koldinghuss/ Aar MD LVIII. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. 1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Titelblad trykt i rødt og sort med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden. [40] blade. Med gamle håndskrevne noter i margin. + Konning Frederichs den Andens/ Recess/ Udgiffuen udi Kallundborg/ Aar effer Guds Byrd/ M.D. LXXVI. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. 1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [16] blade. + Konning Frederich den Andens Handfestning/ udgiffuen/ Aar effter Guds byrd/ M.D. Lix. der hans Kong: Ma. bleff Kronet. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. Anno Domini,1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [16] blade. + Gaards Rætten/ Huorledis holdis skal paa Kronens Slotte oc Gaarde/ offuer alt Danmarckis oc Norgis Riiger/ Sammeledis i Kiøbstederne/ huor Kong: Matts: eller hans Kong: Matt: Marskalck met hans Kong: Matts: Folck oc Hoff-finder liggendis ere. Disligeste paa Adelens Gaarde eller andensteds/ huor de selff eller deris Befalnings Mend oc Fogeder met deris Folck forsamlet ere. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. 1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [14] blade. + Forordning oc Skick/ Huorledis her effter holdis skal/ met Betler oc Staadere/ offuer alt Danmarckis Rige: Udgiffuit Aar 1588. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. 1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden af titelbladet samt på sidste blad. [10] blade. + Kongelige Majestatz Obne Breff/ Lydendis om Hues Almindelige Mandater oc Forordning/ Hans Maiestat paabiuder/ oc dog icke effterkommis som det sig bør. Datum Kiøbenhaffn/ den 19. Iunij, Aar 1582. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. 1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [42] blade. + DEN Danske Søræt/ Som Stormectigste Høyborne Første oc Herre/ Her Frederich den Anden/ Danmarckis/ Norgis/ Wendis/ oc Gottis Konning, etc. Lod udgaa/ Aar effter Guds byrd. M.D. Lxi. Den menige Søfarende Mand til beste. Huor effter huer Skipper/ Skibsfolck/ Oc andre som bruge deris Handel til Søes/ skulle skicke dennem inden Skibs borde oc wden. Vdi huilcken oc findis/ Huorledis her effter skal holdis om Vrag. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. 1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [30] blade. + Register til alle 8 bind. 18 blade. Pænt eksemplar med rødt snit indbundet i ét lidt senere helpergamentbind med skindtitelfelt på ryggen. Med navne på forreste friblad samt håndskreven indholdsfortegnelse bagest. Enkelte blade med svage understregninger. Med paginering i hånden side 1-801 [de sidste 4 blade blanke].
166847
Pic
ULFELDT, CORFITZ:
1
På lager
Opposita, Qua Dinæ et Walteri Causam inordinato Processu ibidem, Anno MDCLI agitatam, Nolens Volens publicè demonstrare coactus est. Cui subjunctæ sunt Causæ Quæ Necessitatem ipsi imposerunt & adegerunt, ut ad Tempus Dania excederet secundum exemplar in Germania Excusum. Uden sted og trykkernavn/ No place and printername 1652. 12mo. [2] + 188 + [4 blanke] + 58 pp. Med farvet stempel på titelbladet, ellers meget rent og velholdt eksemplar indbundet i samtidigt helpergament. With coloured stamp on title-page otherwise very clean and well-preserved copy bound in contemporary full vellum.
165638© 1986 - 2018 Peter Grosell's Antikvariat

Address : Læderstræde 15 - DK- 1201 Copenhagen K - Denmark
Phone : +45 3393 4505 - +45 4015 6975
Email : info@grosell.dk
---