Peter Grosell's Antikvariat

FREDERIK VII -Billed
Forfatter
Titel
Pris DKK
Beskrivelse
Bog Id
Pic
FREDERIK II / CHRISTIAN III:
1
På lager
Prentet i Kiøbenhaffn / aff Andrea Gutterwitz. Oc findis til kiøbs hoss Baltzer Kaus/ Bogefører sammesteds. Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. 1577. Med Danmarks våben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [32] s. + Stormectigste/ Høyborne Førstis oc Herris/ Her Christians den tredie/ Danmarckis/ Norgis/ Wendis oc Gottis Konges etc. Recess/ Offuerseet oc met ny Artickle forbedrit/ Paa Koldinghuss/ Aar etc. M.D.LVIII. Prentet i Kiøbenhaffn / aff Andrea Gutterwitz. Oc findis til kiøbs hoss Baltzer Kaus/ Bogefører sammesteds. Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. 1577. Oc findis til kiøbs hoss Baltzer Kaus/ Bogefører sammesteds. Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. Med Danmarks våben i træsnit på bagsiden af titelbladet. Titelblad i rødt og sort. [78] s. [uden det sidste blanke blad]. Med håndskrevne noter i gammel hånd i marginer. + Konning Frederich den Andens Handfæstning/ udgiffuen Aar effter Guds byrd/ M.D. Lix. der hans Kong: Ma. bleff Kronet. Prentet i Kiøbenhaffn/ aff Andreas Gutterwitz. Oc findis til kiøbs hoss Baltzer Kaus/ Bogefører sammesteds. Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. 1577. Med Danmarks våben i træsnit på titelbladets bagside. [32] s. Titelblad restaureret i nederste ydre hjørne uden teksttab. + Gaards Retthen/ Huorledis holdis skal paa Kronens Slotte oc Gaarde/ offuer alt Danmarckis oc Norgis Riiger/ Sammeledis i Kiøbstederne/ huor Kong: Mtt: eller hans Kong: Mtts: Marskalck met hans Kong: Mtts: Folck oc Hoff-finder liggendis ere/ Desligeste paa Adelens Gaarde eller andensteds/ huor de selff eller deris Befalnings Mend oc Fogeder met deris Folck forsamlet ere. Prentet i Kiøbenhaffn/ aff Andreas Gutterwitz. Oc findis til kiøbs hoss Baltzer Kaus/ Bogefører sammesteds. Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. 1577. Med Danmarks våben i træsnit på titelbladets bagside. [28] s. + Den Danske Søræt/ Som Stormectigste Høyborne Første oc Herre/ Her Frederich den Anden/ Danmarckis/ Norgis/ Wendis/ oc Gottis Konning, etc. Lod udgaa/ Aar effter Guds byrd. M.D. Lxi. Den menige Søfarende Mand til beste. Huor effter huer Skipper/ Skibsfolck/ oc andre som bruge deris handel til Søes/ skulle skicke dennem inden Skibs borde oc vden. Vdi huilcken oc findis/ Huorledis her effter skal holdis om Vrag. Prentet i Kiøbenhaffn aff Andreas Gutterwitz. 1577. Oc findis til kiøbs hoss Baltzer Kaus/ Bogefører sammesteds. Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. Med Danmarks våben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [60] s. + En ny Skick oc Ordning/ Huorledis her effter holdis skal iblant Adelen/ om Morgengaffue/ Som bleff giort oc besluttet udi Anderskov/ den 18. Octobris, Anno 1577. Prentet i Kiøbenhaffn/ Cum gratia & Priuilegio Regiæ Maiestatis. [Andreas Gutterwitz 1577]. Med Danmarks våben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [6] s. I alt 6 lovsamlinger indbundet i ét sent 1600-tals helskindsbind med rig rygforgyldning og superexlibris trykt i guld på forpermen. Nogle blade med svag fugtskjold og brunpletter. Forrest indsat blankt blad med håndskreven indholdsfortegnelse, bagest indsat 7 blanke blade, alle 8 formentlig fra tiden, da bogen blev indbundet.
166846
Pic
FREDERIK VII -
1
På lager
Håndkoloreret litografi, tegnet af F. Dardel, litograferet af Bayol. Stockh. 1862. 29,8 x 23,6 cm. I passepartout.
96027
Pic
FREDERIK VII - THORSØE, ALEX:
1
På lager
2 bd. Kbhvn.: Gyldendalske 1884-89. Med kongens portræt. VI + [2] + 760 [12] + 1100 + [2] s. Nogle blade let brunplettede ellers velholdt eksemplar indbundet i smukt samtidigt halvlæder med guldtryk på ryggene.
166991
Pic
MÜLLER, OTTO FRIDERICUS:
1
På lager
sive methodica descriptio plantarum in agro Fridrichsdalensi simulque per Regnum Daniæ crescentium cum Characteribus genericis & specificis Nominibus trivialibus, vernaculis, pharmaceuticis Locis Natalibus specialissimis Iconibus optimis allegatis, ac Speciebus pluribus in Dania nuper detectis. Artentorati 1767. Med 2 udfoldelige kobberplancher. XVIII + 238 + [2] s. Let bruneret i margin ellers rent velholdt eksemplar indbundet i samtidigt halvlæder med farvet titelfelt og guldstreger på ryggen. Med ejerstempler på inderside af forperm og forsatspapir. Weakly browning in margin otherwise clean and well-preserved copy bound in contemporary halfleather with coloured label and goldlines on spine. Initials and owner-stamp on inner frontboard and free endpaper.
165667
Pic
NATHANSON, M.L.:
1
På lager
2. omarbeidede udg. Kbhvn.: Reitzel 1844. XX + 1062 + VIII s. Rent og velholdt eksemplar på skrivepapir indbundet med helt guldsnit i rødt helskindsbind med rokokodekorationer på ryg og permer.
166987
Pic
SJÆLLANDSKE LOV - JYSKE LOV mm.
1
På lager
Kbhvn.: Matz Wiingaardt.1576. Med stort træsnit på titelbladet af Kong Valdemar med rigsvåbenet, et mindre træsnit på blad e6, samt træsnit visende Gotfred af Ghemens bogtrykkermærke på sidste blad. 111 blade med mange små og store initialer. + JYSKE LOV - Den Rette Judske Lowbog/ Nu nylige offuerseet/ Corrigerit oc Dansken forbedrit/ Aar M.D. LXXXX. Prentet i den Kongelige Stad Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaardt/ 1590. Titelbladet trykt i rødt og sort med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden. 96 blade. Gammelt navn på titelbladet. + Stormectigste/ Høybaarne Førstis oc Herris/ Her Christian den Tredie/ Danmarckis/ Norgis/ Wendis oc Gottis Konges Recess: Offuerseet/ oc met ny Artickle forbedrit/ Paa Koldinghuss/ Aar MD LVIII. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. 1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Titelblad trykt i rødt og sort med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden. [40] blade. Med gamle håndskrevne noter i margin. + Konning Frederichs den Andens/ Recess/ Udgiffuen udi Kallundborg/ Aar effer Guds Byrd/ M.D. LXXVI. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. 1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [16] blade. + Konning Frederich den Andens Handfestning/ udgiffuen/ Aar effter Guds byrd/ M.D. Lix. der hans Kong: Ma. bleff Kronet. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. Anno Domini,1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [16] blade. + Gaards Rætten/ Huorledis holdis skal paa Kronens Slotte oc Gaarde/ offuer alt Danmarckis oc Norgis Riiger/ Sammeledis i Kiøbstederne/ huor Kong: Matts: eller hans Kong: Matt: Marskalck met hans Kong: Matts: Folck oc Hoff-finder liggendis ere. Disligeste paa Adelens Gaarde eller andensteds/ huor de selff eller deris Befalnings Mend oc Fogeder met deris Folck forsamlet ere. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. 1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [14] blade. + Forordning oc Skick/ Huorledis her effter holdis skal/ met Betler oc Staadere/ offuer alt Danmarckis Rige: Udgiffuit Aar 1588. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. 1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden af titelbladet samt på sidste blad. [10] blade. + Kongelige Majestatz Obne Breff/ Lydendis om Hues Almindelige Mandater oc Forordning/ Hans Maiestat paabiuder/ oc dog icke effterkommis som det sig bør. Datum Kiøbenhaffn/ den 19. Iunij, Aar 1582. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. 1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [42] blade. + DEN Danske Søræt/ Som Stormectigste Høyborne Første oc Herre/ Her Frederich den Anden/ Danmarckis/ Norgis/ Wendis/ oc Gottis Konning, etc. Lod udgaa/ Aar effter Guds byrd. M.D. Lxi. Den menige Søfarende Mand til beste. Huor effter huer Skipper/ Skibsfolck/ Oc andre som bruge deris Handel til Søes/ skulle skicke dennem inden Skibs borde oc wden. Vdi huilcken oc findis/ Huorledis her effter skal holdis om Vrag. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Matz Vingaard. 1590. Cum gratia & Priuilegio Regio: S:Q:M: Med det danske rigsvåben i træsnit på bagsiden af titelbladet. [30] blade. + Register til alle 8 bind. 18 blade. Pænt eksemplar med rødt snit indbundet i ét lidt senere helpergamentbind med skindtitelfelt på ryggen. Med navne på forreste friblad samt håndskreven indholdsfortegnelse bagest. Enkelte blade med svage understregninger. Med paginering i hånden side 1-801 [de sidste 4 blade blanke].
166847
Pic
ULFELDT, CORFITZ:
1
På lager
Opposita, Qua Dinæ et Walteri Causam inordinato Processu ibidem, Anno MDCLI agitatam, Nolens Volens publicè demonstrare coactus est. Cui subjunctæ sunt Causæ Quæ Necessitatem ipsi imposerunt & adegerunt, ut ad Tempus Dania excederet secundum exemplar in Germania Excusum. Uden sted og trykkernavn/ No place and printername 1652. 12mo. [2] + 188 + [4 blanke] + 58 pp. Med farvet stempel på titelbladet, ellers meget rent og velholdt eksemplar indbundet i samtidigt helpergament. With coloured stamp on title-page otherwise very clean and well-preserved copy bound in contemporary full vellum.
165638
Pic
[ROTHE, THYGE]:
1
På lager
Kbhvn.: Møller 1759. [20] + 312 + [2] s. Rent og velholdt eksemplar på skrivepapir indbundet i samtidigt let slidt helskind med slidt guldtryk og farvet titelfelt på ryggen. Med biblioteksstempel på titelblad.
69551


© 1986 - 2018 Peter Grosell's Antikvariat

Address : Læderstræde 15 - DK- 1201 Copenhagen K - Denmark
Phone : +45 3393 4505 - +45 4015 6975
Email : info@grosell.dk
---