Peter Grosell's Antikvariat

HADERSLEV - RHODE, P.:Billed
Forfatter
Titel
Pris DKK
Beskrivelse
Bog Id
Pic
HADERSLEV - RHODE, P.:
1
På lager
forestillende dette Amts, Herreders, Sogners og Byers ældre og nu værende Tilstand, med historiske Efterretninger om de i dette Amt hidindtil værende Herrer Amtmænd og Geistliges Liv og Levnet, samt andre Familier. København: F.C. Godiche, paa A. H. Godiches Efterleverskes Forlag og Bekostning, 1775. Med foldet kobberstukket prospekt. XIX + (1) + 539 + (7) s. Samtidig slidt helskind. Samtidig tilskrift på friblad. Gamle navne på titelblad. Friblad skjoldet, ellers rent eksemplar.
156430


© 1986 - 2018 Peter Grosell's Antikvariat

Address : Læderstræde 15 - DK- 1201 Copenhagen K - Denmark
Phone : +45 3393 4505 - +45 4015 6975
Email : info@grosell.dk
---