Peter Grosell's Antikvariat

KØBENHAVN - THURAH, LAURIDS DE:Billed
Forfatter
Titel
Pris DKK
Beskrivelse
Bog Id
Pic
KØBENHAVN - THURAH, LAURIDS DE:
1
På lager
Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn, med en Forklaring om alle de Merkværdigheder, som denne store Stad nu omstunder indbefatter. Description circonstantieé de la Residence roiale et capitale de Copenhague, avec une explication de toutes les choses dignes de remarque, que renferme de nos jours cette grande ville. Ausführliche Beschreibung der Königlichen Residenz- und Hauptstadt Copenhagen, nebst einer Erklärung aller Merkwürdigkeiten, so diese grosse Stadt zu unsern Zeiten enthält. Copenhagen: Ernst Henrich Berling 1748. Med frontispice, 110 plancher samt 12 vignetter, alle kobberstukne. [14] + 368 s. Meget rent eksemplar med rødt snit indbundet i samtidigt krakeleret helskind med let beskadiget skindtitelfelt på ryggen ny forsats. With frontispiece, 110 plates and 12 vignettes, all copperengraved. Very clean copy with red edges bound in contemporary cracked full leather, title-label on spine weakly cracked new free endpapers.
166729
Pic
THURAH, LAURIDS DE:
1
På lager
Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigeste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær. Le Vitruve Danois...2 vols. København: Trykt udi Ernst Heinrich Berlings Bogtrykkerie, 1746-49. Med kobberstukket frontispice og 281 kobberstukne plancher, hvoraf flere er foldede, visende prospekter af pladser, torve og bygninger, opstalter og andre arkitektoniske plancher. Fol. (8) + 96 + 268 s. Usædvanlig rent eksemplar indbundet i samtidigt helskind med småreparationer udført af professionel bogbinder. With engraved frontispiece and 281 engravings, several folding, showing squares, buildings, elevations and other architectural subjects. Very clean copy bound in contemporary full leather nicely restored by professional bookbinder.
162916


© 1986 - 2018 Peter Grosell's Antikvariat

Address : Læderstræde 15 - DK- 1201 Copenhagen K - Denmark
Phone : +45 3393 4505 - +45 4015 6975
Email : info@grosell.dk
---