Peter Grosell's Antikvariat

REENBERG, TÖGER:Billed
Forfatter
Titel
Pris DKK
Beskrivelse
Bog Id
Pic
REENBERG, TÖGER:
1
På lager
2 bd. Udgivne af Forfatterens Daatters Søn, Töger Reenberg Teilmann [Under medvirken af Bolle Willum Luxdorph og L.N. Skov]. Med Kofod Anchers Fortale. Kbhvn.: Godiche 1769. Med forfatterens portræt stukket af J.M. Preisler, 2 kobberstukne titelblade samt 2 bogtrykte titelblade med kobberstukne vignetter, 15 kobberstukne tekstvignetter, to sign. af henholdsvis J. Haas og H. Quist, muligvis efter Peter Cramer, samt en foldet genealogisk tabel. [4] + 432 [4] + 528 s. Eksemplar med rødt snit indbundet i samtidigt helskind med farvede titelfelter og rigt forgyldte rygge.
166085


© 1986 - 2018 Peter Grosell's Antikvariat

Address : Læderstræde 15 - DK- 1201 Copenhagen K - Denmark
Phone : +45 3393 4505 - +45 4015 6975
Email : info@grosell.dk
---