Peter Grosell's Antikvariat

RICHARDSON, JACOB:Billed
Forfatter
Titel
Pris DKK
Beskrivelse
Bog Id
Pic
RICHARDSON, JACOB:
1
På lager
Thet är: Hallands, Et Af Götha Rikets Landskaper, Historiska-Beskrifning, Framställandes Ifrån älsta in til wåra tider, Thets Belägenhet, Land-Hushålning, Inbyggarnes Seder, Krigs-Inrätningar, hwad Krig ther warit, Städernas Anlägningar, Handel och Wandel, Gamle Minnes-Tekn, Runstenar, hwarje Härads-Beskrifning, med hwad theruti förekommer Tjenande Til Landets förbåttring, Och theraf följande ymniga Närings-medel Hwarwid fogas, Land-Chartor, och andre thertil hörande wål stuckne Kopparstycken. 2 vols. Stockholm: Lars Salvius 1752-53. Med 29 kobberplancher, de fleste udfoldelige. Lille 4to. [12] + 100 [8] + pp. 101 - 260. De 3 første blade + pp. 215-260, samt 4 plancher forstærket i ydre/ nedre margin, ellers rent og velholdt eksemplar med rødt snit indbundet i ét smukt nyt halvlæderbind i gammel stil med farvet tittelfelt og rig rygforgyldning. Bindet signeret med papirlabel G. Hedberg. Ryggen let falmet. With 29, mostly folded copperengraved plates of which 4 are reinforced in lower margin also the first 3 leaves and pp. 215-260 are nicely reinforced. Copy with red edges bound in one nice new halfleatherbinding in old style with coloured label and richly gilt on spine. Binding signed G. Hedberg. Spine weakly faded.
167162


© 1986 - 2018 Peter Grosell's Antikvariat

Address : Læderstræde 15 - DK- 1201 Copenhagen K - Denmark
Phone : +45 3393 4505 - +45 4015 6975
Email : info@grosell.dk
---