Peter Grosell's Antikvariat

SCHOUTEN, WOUTER [1638-1704]:Billed
Forfatter
Titel
Pris DKK
Beskrivelse
Bog Id
Pic
SCHOUTEN, WOUTER [1638-1704]:
1
På lager
Vervattende veel voorname voorvallen en ongemeene vreemde Geschiedenissen/ bloedige Zee- en Landt-gevechten tegen de Portugeesen en Makassaren Belegering/ Bestorming/ en Verovering van veel voorname Steden en Kasteelen. Mitsgaders Een curieuse Beschrijving der voornaemste Landen, Eylanden, Koninckrijcken en Steden in Oost-Indien haer Wetten, Zeden, Godtsdiensten, Costuymen, Drachten, Dieren, Vruchten en Planten: Als oock Sijn seer gevaerlijcke Wederom-Keyse naer't Vaderlandt/ daer in een bysondere harde ontmoetinge met d'Engelsche Oorloghs-Vloot/ soo in in Bergen Noorwegen/ als in de Nord-Zee. Verciert met seer konstige Koopere Platen, soo van de voornaemste Steden, als andere aenmerckelijcke saken door den Schrijver in Indien self geteeckent. 2 parts. Amsterdam: By Jacob Meurs en Johannes van Someren 1676. With copperengraved and bookprinted titlepage, copperengraved portrait and 48 copperengraved plates, 4 halfpage, 22 fullpage and 22 folded. [10] + 328 253 + [23] pp. Bound in contemporary full leather. Portrait weakly stained in lower corner.
163204


© 1986 - 2018 Peter Grosell's Antikvariat

Address : Læderstræde 15 - DK- 1201 Copenhagen K - Denmark
Phone : +45 3393 4505 - +45 4015 6975
Email : info@grosell.dk
---