Peter Grosell's Antikvariat

SMITH, HENRIK:Billed
Forfatter
Titel
Pris DKK
Beskrivelse
Bog Id
Pic
SMITH, HENRIK:
1
På lager
Huorledis de skulle besees, oc derom dømis, screffuen oc tilsammen dragen aff Doctore Laurentio Friscio. Fordansket aff Henrick Smid udi Malmø Anno M. D. Lvii. Prentet i Kiøbenhaffn aff Andrea Gutterwitz. Paa Baltzer Kausis, Borgeris oc Bogeføreris samme steds bekaastning, 1577. 4to. (6)+14 blade. Nyt halvpergament. Lidt plettet.
18180
Pic
SMITH, HENRIK:
1
På lager
De første 8 blade mangler, herefter blad 1-245 indeholdende capitel 1-117. Herefter følger blad 35-68 indeholdende capitel 26-46. Så følger 'En liden Bog om Menniskens Vand. Fordansket af Henrik Smid udi Malmø 1557, Prentet i Lübeck 1557. [6] + 19 blade. Herefter 'En liden Bog om Pestilentzis Aarsage først prenten Ano 1535, nu offverseet/ forøget oc forbedret Anno 1557, Prentet i Lübeck 1599. [9] + 35 blade. Og sluttelig: En skøn Lystig Ny Urtegaard prydet met mange adskillige Urter... Tilhobe samlet oc fordansket aff Henrick Smid udi Malmø. Anno 1546. Prentet i Rostock af Stephan Møllman Anno 1599. [4] + 165 + [5] [Urternis Danske naffns Taffle eller Register.] blade. 12mo. Indbundet i ét samtidigt helpergamentbind. Bindet repareret. Enkelte blade repareret, enkelte med ormehul og enkelte svagt skjoldet.
164742


© 1986 - 2018 Peter Grosell's Antikvariat

Address : Læderstræde 15 - DK- 1201 Copenhagen K - Denmark
Phone : +45 3393 4505 - +45 4015 6975
Email : info@grosell.dk
---