Peter Grosell's Antikvariat

URFÉ, HONORÉ DE - TERKELSEN, SØREN:Billed
Forfatter
Titel
Pris DKK
Beskrivelse
Bog Id
Pic
URFÉ, HONORÉ DE - TERKELSEN, SØREN:
1
På lager
Saaledis indrættede/ at der udi findis Stemmerne til miesteparten aff de Viser/ som udi dend Danske Astrea ere indførte. For dem der haffve Lyst til vor Danske Poesii och Dicte-Kunst/ saa vel som til dend edle Music och Siunge-Kunst/ velmeent til Trycken forfærdiget/ Aff S[øren] T[erkel] S[en]. Første - Tredie Snees. [Det udkomne]. Lyckstad: Andrees Kock og Kbhvn.: Christen Jensen [Wering] 1648-54. Med noder. Tvær 16vo. [32] + 190 [24] + 182 [8] + 166 + [2] s. Indbundet i ét smukt nyere privat helskindsbind med guld- og blindtryk på ryg og permer, kantforgyldning, indvendig guldbordure samt med sølvspænde. Bindet signeret Anker Kyster. Første titelblad samt yderligere blad smukt restaureret, nogle blade svagt skjoldet ellers velholdt eksemplar. Det eneste kendte eksemplar i privat eje.
167034


© 1986 - 2018 Peter Grosell's Antikvariat

Address : Læderstræde 15 - DK- 1201 Copenhagen K - Denmark
Phone : +45 3393 4505 - +45 4015 6975
Email : info@grosell.dk
---