Peter Grosell's Antikvariat

Bestil her:


×

JUDICHÆR, SØREN POULSEN GOTLÆNDER:

Synopsis Prosodia Danicae, Eller/ En kort Extract aff Riimkunsten/

befattendis i sig/ det fornæmste/ som er fornøden at vidis/ om dend rette Maade oc Maneering/ gode oc skickelige Danske Vers eller Riim at gjøre. Kbhvn.: Georg Lamprecht/ paa Joachim Moltckens egen Bekostning 1651. 12mo. [15] + 113 [s. 81-82 oversprunget] + [4] s. Rent og velholdt eksemplar med rødt snit indbundet i halvlæder med blindtryk på ryggen fra midt 1700-tallet. Indlagt i ny papirbogæske. Forreste friblad tilskrevet i gammel hånd.

Da Hans Mikkelsen Ravn i 1649 havde udgivet sin verslære på latin og Judichær endnu ikke var helt færdig med sin på dansk, udgav han sikkert for at markere sig dette uddrag af hele værket. Erik Dal, i hvis eje dette eksemplar har været, mener, at der kun findes bevaret ca. 7 eksemplarer, hvoraf dette er det eneste i privateje. På forpermens inderside håndskrevet 'B.S.S.', antagelig Biblioteca Scholae Slaglosiae = Slagelse Latinskole. Bibl. Danica IV. 70. Thesaurus 513. Trykåret i nærværende eksemplar er 1651 men er i øvrigt ganske som trykket fra 1650.


JUDICHÆR, SØREN POULSEN GOTLÆNDER:

Synopsis Prosodia Danicae, Eller/ En kort Extract aff Riimkunsten/

Bestillingsnummer: 167033

DKK 30.000

Pris i DKKPris
Ingen bøger i kurven

© 1986 - 2018 Peter Grosell's Antikvariat

Address : Læderstræde 15 - DK- 1201 Copenhagen K - Denmark
Phone : +45 3393 4505 - +45 4015 6975
Email : info@grosell.dk
---