Peter Grosell's Antikvariat

Bestil her:


×

JUDICHÆR, SØREN POULSEN:

Prosodia Danica, Eller Danske Riimkunst, i sig befattendis, en grundrictig Underviisning, om alt det, som er fornøden at viide, om dend rette Maade oc Maneering gode oc skickelige Danske Vers, eller Riim at giøre.

Med Reguler, Forklaringer, Exempler, Eftertænckninger oc Paafindelser, sammenskreffven aff Severin Povelsøn. Kiøbenhaffn: Christen Jensen Wering 1671. 12mo. [40] + 612 + [4] s. Helt rent eksemplar med helt guldsnit indbundet i smukt nyt helpergamentbind i gammel stil med rig rygforgyldning. Bindet signeret G. Hedberg. Stockholm.

Den store Prosodia Danica (1671) blev først efter hans død udgivet af hans enke. De almindelige sprogbetragtninger som fylder den første halvdel var allerede forældede fordi Peder Syv's Betænkninger i mellemtiden (1663) var udkommet, men et og andet har dog værdi ... Han fremhæver stærkt det danske sprogs rigdom på sammensatte ord og går imod unødvendig brug af fremmedord og fremmede strofer og fraser som tit kan gengives ved en god dansk vending. Ikke blot i selve den omstændighed at han har skrevet sin bog på dansk og derved er blevet forgænger for Syv, men også i bestemte udtalelser kommer hans kærlighed til det danske sprog frem. [Marius Kristensen]. Udgivet med kommentarer i Danske Metrikere ved A. Arnholtz og Erik Dal, 1954-60. Judichær var præst i Slangerup, hvor han er begravet, og hvor hans epitapiemaleri kan ses. Han efterfulgtes af Thomas Kingo. Eksemplaret er restaureret og nyindbundet af Hedberg for K. Scavenius, hvis superexlibris findes på bindets inderside. Ligeledes har eksemplaret været i Erik Dals eje, og sammen med 'Synopsis' gjort som objekt for Dals afhandling i 1960 'Judichær, hans værk og hans kilder'. Bibl. Danica VI, 70. Peter Jensen 104. The first metric treatise in Danish language, issued by the widow of Judichær about 40 years after, he had made his first research. A very fine, clean[ed?] copy in a modern full vellum binding, all edges gilt.


JUDICHÆR, SØREN POULSEN:

Prosodia Danica, Eller Danske Riimkunst, i sig befattendis, en grundrictig Underviisning, om alt det, som er fornøden at viide, om dend rette Maade oc Maneering gode oc skickelige Danske Vers, eller Riim at giøre.

Bestillingsnummer: 167035

DKK 8.500

Pris i DKKPris
Ingen bøger i kurven

© 1986 - 2018 Peter Grosell's Antikvariat

Address : Læderstræde 15 - DK- 1201 Copenhagen K - Denmark
Phone : +45 3393 4505 - +45 4015 6975
Email : info@grosell.dk
---